מתכננים לכם עתיד בטוח
כבר מעל לארבעה עשורים
קופות גמל

חוסכים חכם , חוסכים נכון 

אנו שמחים להציע לכם – עצמאים או שכירים, מבחר רחב של קופות גמל המותאמות באופן אישי לצורך שלכם באמצעות חברות הביטוח והפיננסיים המובילות בישראל.

מהי קופת גמל ?

קופת גמל הינה שם כולל למספר סוגי תוכניות חיסכון לטווח ארוך או בינוני המיועדות לצבירת כספים הניתנים למשיכה בזמן עתידי ומאפשר לחסוך כסף אשר ישמש אתכם כמקור הכנסה לאחר הפרישה.

  •  המשקיע בקופת הגמל מכונה "עמית" והוא יכול להצטרף כחוסך עצמאי ולהפקיד לקופה באופן עצמאי, או לחלופין בתור שכיר ובכך החסכון מתבצע באמצעות המעסיק אשר משתתף יחד עם העובד בהפקדות החודשיות.
  • רווחי הקופה נובעים מהשקעות המבוצעות ע"י מנהלי השקעות מקצועיים של בית ההשקעות בו בחרתם , וכך הכסף שחסכתם עשוי להניב תשואה לאורך השנים ולהגדיל את החיסכון שצברתם.
  • בסוף כל חודש הקופה גובה מהעמיתים דמי ניהול קבועים מהיתרה שנצברה לזכותם.דמי הניהול אינם תלויים בתשואות הקופה, וזאת על מנת למנוע השקעות מסוכנות מצד מנהליה, שהיו עשויות להגדיל את רווחיהם.
  • עמית רשאי לבחור להעביר את ניהול קופת הגמל שבבעלותו לחברה מנהלת אחרת בכל עת שיבחר, וזאת מבלי למשוך את הכספים או להפסיק את ניהולם.

  • המדינה מעודדת חיסכון בקופות גמל ומעניקה לחוסכים הטבות מס – הן לעצמאיים והן לשכירים
  • החל משנת 2016 ניתן לחסוך כסף באופן עצמאי ב"קופת גמל להשקעה" עד  70,000 ₪ בשנה בהפקדות חודשיות או חד פעמיות. הכספים המופקדים בקופה נזילים וניתנים למשיכה מידי יום.

מכיוון שכיום ניתן להשקיע את הכספים במגוון מסלולי השקעה בעלי מדיניות שונה ומגוונת שלכל אחד מהם רמת סיכון שונה, יש להתייעץ בנושא עם בעל רישיון פנסיוני מורשה המבין בתחום לפני קבלת החלטה על מנת לבחור במסלול השקעה ייחודי המותאם לצרכיך .

נגישות
גלילה למעלה